VÄLKOMMEN TILL OSS!

Information till dig som flyttar till vårt studentboende.

När du flyttar in vill vi att du ska känna dig trygg i din nya bostad, därför har vi gjort en besiktning av bostaden och gjort anteckningar om eventuella skador och fel som vi har upptäckt. Som ny hyresgäst är du skyldig att inom 8 dagar efter inflyttning meddela Ruwack fastigheter om du funnit skador eller fel som inte uppmärksammats i samband med din inflytt. Du bör anmäla dessa till oss via mail, info@ruwack.se
Om du inte gör det riskerar du att själv bli betalningsansvarig för skadorna vid din avflytt.

Anmäl ändrad adress i god tid

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten.
Du gör din anmälan till Svensk Adressändring direkt på webben eller via telefon.

Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter:

 • Försäkringskassan
 • Kommunala förvaltningar
 • Landsting
 • Pliktverket
 • Skatteregistret
 • Statliga personadressregistret (SPAR)
 • Svenska Kyrkan
 • Vägverkets bil- och körkortsregister

I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner och bekanta osv.
Du kan även mot avgift beställa eftersändning av din post från den gamla till den nya adressen.
Kontakta Svensk Adressändring för mer information.

Boendet har en låsbar gemensam brevlåda.

Nycklar och koder

Vid inflyttningen får du en kod till ditt rum, i rummet hänger din personliga tagg och nyckel till tvättkolv, taggen använder du tillsammans med samma kod som till rummet för att kunna ta dig in genom entrèdörren till lägenheten igen.

Du är själv ansvarig att hålla ordning på din personliga kod, tagg och tvättkolvsnyckel. Vid förlust av taggen eller tvättkolvsnyckeln debiteras du en avgift.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

Bra att känna till

 • Det är alltid bråttom när det börjar brinna – kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd i förväg, helst redan när du flyttar in.
 • Brandsläckare samt brandfilt finns i lägenheten.
 • Om brandvarnaren ger ifrån sig ett pipande ljud så är det tecken på att batteriet behöver bytas, detta anmäler ni till oss.

Yale doorman V2

För att låsa upp ytterdörren för man sin tagg mot låset som bekräftar att det känner av taggen med en ljussignal, sedan slår man sin fyrsiffriga kod och avslutar med stjärna ( * ) ex. tagg+kod 1234+* låset bekräftar då med ljus och ljudsignal och låser upp dörren.

För att låsa dörren från utsidan trycker du på stjärna ( * ) och får då en bekräftelse på att låset har låst genom ljus och ljudsignal.

För att låsa eller låsa upp dörren från insidan så vrider du på vredet, låsning och upplåsning bekräftas med ljud och ljussignal. grönt = upplåst och rött = låst.

Vid inmatning av felaktig kod 3 ggr pulserar alla siffror långsamt utan ljud i 5 minuter innan nytt försök tillåts.

Om batterierna trots varningssignaler tar helt slut kan man på utsidan ansluta ett 9v batteri för att strömsätta låset och öppna med ordinarie bricka, håll då batteriet mot polerna i nederkant på utsidan och identifiera dig med tagg. För att låsa upp inifrån vrider man vredet något längre samt för handtaget neråt för en manuell upplåsning.

(vid larm från lås eller annan utrustning kontakta alltid oss på info@ruwack.se så vi kan kontrollera det) 

Assa code handle door
 • För att låsa upp till ditt rum så slår du din fyrsiffriga kod på handtaget som då bekräftar upplåsning genom att lysa grönt, sedan öppnar du som vanligt.
 • Handtaget låser sig automatiskt några sekunder efter att det känner av att det har återgått till sitt ursprungliga läge, känner det inte av rörelse så låser det igen efter några sekunder.
 • Från insidan av rummet fungerar handtaget precis som ett vanligt handtag dvs. låsfunktionen låser bara handtagets utsida.
 • Om ogiltig kod slås 5 ggr i följd blockeras handtaget under 3 minuter och kan ej öppnas. Blockeringen hävs genom att rätt kod slås 2 ggr i följd.