VÄLKOMMEN TILL RUWACK FASTIGHETSSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

Vi sköter den dagliga skötseln av våra fastigheter, uteplatser och innergårdar.

Förutom detta erbjuder vi inspektion av fastigheter. Med drönarteknik kan vi inspektera svåråtkomliga vinklar utan att behöva utsätta er, er fastighet eller oss själva för fara – och samtidigt smidigt hålla kostnaderna nere då vi inte behöver använda ställningar eller liftar.

NÅGRA AV VÅRA OMRÅDEN

Renovering inomhus.

Renovering utomhus.

Diverse hjälp, så som golvläggning.

Inspektion med drönare.