BOENDE
Här samlar vi viktig information för dig som är hyresgäst hos oss.

Diverse information

Inomhusklimat

 • Använd persienner eller mörka/täta gardiner.
 • Vädra kvälls- eller nattetid då temperaturen är lägre. Försök om möjligt att skapa drag genom lägenheten.
 • Eventuella ventiler i bostaden bör vara äppna.
 • Tänk på att datorer och elapparater alstrar värme.
 • Står möbler, exempelvis soffa eller säng tätt intill elementet som kan hindra värmen från elementet att sprida sig? I så fall flytta fram möblerna så att de står ett par decimeter ifrån elementet.
 • Täcker tjocka gardiner för termostatvredet? Det kan göra att termostaten känner av högre temperatur än vad rummet har och elementet slår därför ifrån.
 • Är fönsterventilerna stängda? Öppna upp dem. Luftkvaliteten blir bättre. Stänger man fönsterventilerna kommer luft att komma in i bostaden ändå; genom brevinkast,fönster och otäta dörrar. Det kan även leda till att man får in matos, röklukt etc.
 • Slutligen, vrid termostatvredet fram och tillbaka ett tiotal gånger. Varför? Jo, för att ventilerna kan ha fastnat i ett stängt läge under sommaren. Ställ det sedan i fullt öppet läge.

 

Kallt element?

Tänk på att alla element inte behöver vara varma. Ibland räcker det med att ett element av två är igång för att en temperatur på 20 grader ska uppnås. Det samma gäller om elementet bara är lite ljummet. Det kan räcka för att temperaturen ska uppgå till 20 grader. Därför är det alltid viktigt att du kontrollerar vad du har för temperatur mitt i rummet .

Ojämn värme på element?

Det är inte alltid som hela elementet är varmt. Är det varmare upptill? Då är allt i sin ordning men är det däremot varmt nertill och/eller om det porlar låter som det rinner vatten inuti elementet ? Då kan elementet behöva luftas. Det ordnar vi i så fall.

Om du har testat ovanstående och du ändå upplever att det är kallt inne, vill vi att du mäter din inomhustemperatur. Placera termometern en meter över golvet mitt i rummet. Din inomhustemperatur ska vara minst 20 grader. Om temperaturen är lägre är du välkommen att kontakta oss.

 • Låt badrumsdörren stå öppen efter bad/dusch
 • Öppna inte köksfönstret när du ska vädra ut matos. Öppna istället ett fönster så långt bort från köket som möjligt, det ger bästa genomdraget.
 • Vintertid är det bättre att vädra kort och effektivt med tvärdrag än att låta fönstret stå på glänt.
 • Håll ventiler rena från damm och smuts, använd dammsugare och trasa. Torka av ventilen med en trasa med diskmedel eller allrengöringsmedel.

Skötsel av tvättstugan

 • Visa hänsyn och följ gällande regler i tvättstugan, så trivs alla i huset bättre!
 • Boka tvättid med tvättkolven eller skriv upp ditt namn på almanackan beroende på vilket system din tvättstuga har.
 • Du väljer själv när du börjar tvätta under din bokade tvättid.
 • Om bokad tvättid ej utnyttjas så är det din skyldighet att flytta kolven eller stryka din tid.
 • Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid.
 • Försäkra dig om att maskinerna är klara innan din tid går ut.
 • Tvättstugan ska lämnas i städat skick när du har tvättat klart.
 • Rengör maskiner och doseringsfack från tvättmedelsrester.
 • Torka av bänkar, tvättho och golv.
 • Rengör luddfilter i torktumlaren.
 • Släng skräp så som ludd och tomma tvättförpackningar i skräphinken.
 • Av hänsyn till grannarna och av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att röka i tvättstugan.
 • Barn ska vara i vuxens sällskap och vi är glada om du lämnar husdjur hemma av hänsyn till allergiker.
 • Är du sist? Ta en sista titt, stäng fönster och dörrar och släck ljuset.

Skötsel av golv

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid
en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren
och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande
repar och skadar golven.
Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner
och liknande måste flyttas med stor försiktighet
eftersom de annars kan ge bestående skador.
Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att
undvika friktionsmärken, missfärgning från möbelben
etc.

STÄDNING
Använd i första hand torra rengöringsmetoder
(dammsugning, sopning, moppning). Gör till daglig
rutin att avlägsna synlig smuts. Vid ev fukttorkning
används vatten tillsatt med ett neutralt
rengöringsmedel (pH 6–8, typ handdiskmedel).
Använd inte hett vatten, starkt alkaliska rengöringsmedel
eller starka lösningsmedel.

FLÄCKBORTTAGNING
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och skölj
alltid med rent vatten efter fläckborttagning. Linoleum
skadas av mycket och hett vatten, starka lösningsmedel
som t ex aceton, thinner och trikloretylen,
starka alkaliska (pH över 9 i brukslösning)
rengöringsmedel, lack och fernissa, starka syror.

YTBEHANDLING
Linoleum förses vid tillverkning med en PUR-yta
och/eller ett akrylbaserat grundskydd av ytan.
Behovet av underhåll är olika beroende på slitage
och typ av yta. I bostadsmiljö har grundskyddet
lång varaktighet, om daglig rengöring sker med
så torra städmetoder som möjligt. Grundskyddet
kan vid behov förbättras med golvvårdsvax eller
om hög glans önskas med något av marknadens
polishpreparat avsett för linoleum.
Före ny behandling ska golvet rengöras väl och
sköljas med rent vatten för bästa resultat. I
normala fall i bostadsmiljö behöver linoleumytan
inte behandlas med vax eller polish så länge ytan
är intakt. Ytor med högt slitage t ex framför diskbänk kan
punktförbättras med samma vax eller polish som
tidigare använts.
OBS! Följ alltid strikt respektive tillverkares råd för
t ex borttagning och påläggning av golvvårdsprodukter.

FLÄCKNYCKEL
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te,
vin, ägg, öl
Tas bort med Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, läppstift, tusch
Tas bort med tvättnafta, lacknafta

Stearin och tuggummi
Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt.

Blod
Kallt vatten

Exkrementer,kräkningar, rost, urin
12-procentig ättiksprit

Cigarettglöd
Slipas bort med fin
skurnylon alt stål- eller
tvålull. Glansen på slipat
ställe kan återställas
genom att polera med
några droppar golvpolish.

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig
avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om
möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och
skadar golvet.
Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande
måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars
kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda
med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgning
från möbelben etc.

STÄDNING
Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Gör till daglig
rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast
borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar från
golvet.
Fuktmoppa eller torka med fuktig duk vid behov. Tillsätt
ett neutralt rengöringsmedel till tvättvattnet. Tänk på att
byta tvättvatten ofta.

FLÄCKBORTTAGNING
Laminatgolv har en god beständighet mot olika former av
fläckar. Gör ändå till rutin att ta bort fläcken genast. Eftertorka
alltid med en fuktig duk.
Starka rengörings- och lösningsmedel som thinner, aceton,
bensin, lacknafta och T-sprit tål golvytan bra, men ur
miljösynpunkt bör dessa medel användas med stor försiktighet.
Skurpulver och stålull kan skada golvet.

YTBEHANDLING
Laminatgolv behöver ej behandlas med golvpolish.

El och säkerhet

Elcentralen, eller ”proppskåpet”, är ditt hems elektriska hjärta. Härifrån löper alla elledningar ut i hemmet och här sitter säkringar eller proppar som löser ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår ett elektriskt fel.

Automatsäkringar har en så kallad vippknapp på höljet vilken kan liknas vid en strömbrytare. Om strömmen bryts kan man fälla upp denna för att slå på strömmen igen.

Säkringar skyddar ledningarna från överbelastning. I säkringen sitter en metalltråd. Den smälter om ledningen blir överbelastad eller om det blir kortslutning. När säkringen går sönder bryts strömmen.

Tag alltid reda på varför säkringen gått och rätta till felet innan du byter den. Varje säkring är försedd med en liten färgprick, en sk. signalpärla. Den visar vilken strömstyrka säkringen är avsedd för. När säkringen går sönder lossnar normalt signalpärlan.

Skruva bort säkringshuven och ta bort den trasiga säkringen. Du ser då att bottenplattan inne i säkringshållaren har samma färg som signalpärlan. Kontrollera att den nya säkringen har rätt färg och byt därefter. OBS! Du får aldrig ersätta en trasig säkring med någon annan ledning, exempelvis en spik – det är direkt förenat med livsfara.

Jordfelsbrytaren bryter strömmen om ett fel uppstår, och förhindrar farliga elstötar samtidigt som den minskar risken för bränder. I många (framförallt nyare) bostäder finns en fast installerad jord-felsbrytare vid elcentralen. Det förekommer även fast installerade jordfelsbrytare som skyddar enstaka uttag (till exempel i badrum).

För att återställa jordfelsbrytaren trycker du upp vippströmbrytaren.

Glödlampor, framförallt halogenlampor och toppförspeglade lampor, blir ordentligt varma när de används. Värmen kan bli en brandfara om lamporna kommer i närheten av, eller i direkt beröring med, brännbart material.

SKÖVDE
Nedladdningsbara manualer och bruksanvisningar
TIDAHOLM
Nedladdningsbara manualer och bruksanvisningar